Skip to main content

Ilahduta. Kiitä.
Palkitse. Motivoi.

90%

luottaa enemmän yrityksen johtoon tullessaan huomioiduksi

73%

kokee harvemmin uupumusta, kun he saavat työstään tunnustusta

58%

sitoutuu työhönsä enemmän saadessaan tunnustusta

70%

työskentelee ahkerammin, kun he kokevat arvostusta

Lue lisää